Universitatea "TRANSILVANIA" din Braşov, Facultatea de

Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

Specializarea Tehnologii şi Sisteme de Telecomunicaţii
Centru de Resurse Educaţionale "LRC" - TELECOM